om oss.

Närke bygg etablerades 2008.
 

Närke bygg startades 2008 av Matthias Johansson och drivs som ett Aktiebolag.

Affärsplanen har utvecklats till att bli en byggfirma som agerar som en av de större aktörerna på marknaden. Vi strävar efter att behålla småskaligheten för att inte behöva så stora overheadkostnader och vi har för avsikt att behålla den lilla verksamheten med de stora ambitionerna. Vi är i dag ca 10 man och utvecklingen går starkt framåt.
Våra mål är att kunna ta hand om totalentreprenader med en storleksordning av 5-15 MSEK

Vi som jobbar här

Affärsidé

Genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapar vi förutsättningar för ett samarbete, som bygger på förtroende och respekt för varandras
kunnande och åsikter.

Vision

Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare. Göra varje beställare och projekt till en referens

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders