Vi strävar efter att:

görA varje beställare och projekt till en referens.

______________________________________________
 

Leverera material och arbete till rätt pris, samt inom det uppsatta tidsperspektivet alltid slutföra ett påbörjat arbete även om det föreligger någon felkalkylering eller missbedömning av arbetet...

Närke bygg startades 2008 av Matthias Johansson och drivs som ett Aktiebolag.
Affärsplanen har utvecklats till att bli en byggfirma som agerar som en av de större aktörerna på marknaden.
Vi strävar efter att behålla småskaligheten.... Läs mer...

 

Närke Bygg har inlett ett samarbete med Lövsta trähus. Produktionen innebär för oss på Närke Bygg både stora och små entreprenader. Entreprenadformen är av alla olika former...

Läs mer...

 

Vi vill erbjuda våra kunder reparation och nybyggnadsmetoder som begränsar negativ miljöpåverkan utan att funktion eller kvalitet påverkas.

Använda leverantörer som i första hand är miljöcertifierade eller har en
uttalad miljöpolicy.. Läs mer...

Önskar du ett offertförslag?


Vi byggde ett Kungshus, Orust - Anebyhusgruppen. Närke bygg ansvarade för helentreprenaden och har i alla steg levererat. Vi är så nöjda med slutresultatet. Alla som vi haft att göra med under processen har varit fantastiska. Huset och garaget är byggt med kärlek. Vi rekommenderar Närke bygg å det varmaste. Familjen Lagerträd, Glanshammar

**
Nöjda kunder

**,**

Timmar av hårt arbete

**

Byggda hus